igniter

igniter
degiklis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Įtaisas parako užtaisams, kietajam raketiniam kurui, padegamiesiems ir šviečiamiesiems mišiniams uždegti. Tai metalinis ritinėlis su plyšiais šonuose ir dugne, pripildytas padegamosios medžiagos (dūminio parako, pirotechninio mišinio) ir turintis pirminę uždegimo priemonę (padegamąją kapsulę, elektrinį sprogdiklį ir kt.). Kai kurių artilerijos šaudmenų užtaisų degiklis yra ne metalinis ritinėlis, o medžiaginis maišelis. Padegamosios medžiagos parenkamos taip, kad jų degimo temperatūra būtų 200°C didesnė negu uždegamos medžiagos įsiliepsnojimo temperatūra. atitikmenys: angl. igniter; igniting fuse rus. воспламенитель

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • igniter — n. 1. a substance used to ignite or kindle a fire. Syn: ignitor, lighter. [WordNet 1.5] 2. a device for lighting or igniting fuel or charges or fires. Syn: lighter, light, ignitor. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • igniter — ► NOUN 1) a device for igniting a fuel mixture in an engine. 2) a device for causing an electric arc …   English terms dictionary

  • igniter — Ignitor Ig*nit or, n. One who, or that which, produces ignition; especially, a contrivance for igniting the powder in a torpedo or the like. [Written also {igniter}.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • igniter — A device used to begin and/or maintain combustion of the fuel air mixture. On most engines, the igniters are switched off after the combustion becomes self sustaining after starting the engine. IFR (instrument flight rules) en route high altitude …   Aviation dictionary

  • igniter — degiklis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Prietaisas, kuriuo sukeliama liepsna ar kibirkštis sprogdinimo grandinei sužadinti. atitikmenys: angl. igniter pranc. allumeur …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • igniter — A bridge igniter with detonator in an air bag system …   Dictionary of automotive terms

  • igniter — noun see ignite …   New Collegiate Dictionary

  • igniter — /ig nuy teuhr/, n. 1. a person or thing that ignites. 2. Electronics. the carborundum rod used to initiate the discharge in an ignitron tube. [1880 85; IGNITE + ER1] * * * …   Universalium

  • igniter — noun Any device that is used to ignite something, especially a fuel mixture, or a charge of explosive …   Wiktionary

  • igniter — ig nit·er || ɪg naɪtÉ™(r) n. person or thing which ignites; device used to set fire to a flammable object …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”